Dr n.med. Hubert Hymczak

Anestezjolog

Dr n.med. Hubert Hymczak – jest absolwentem Wydziału Lekarskiego  Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 roku uzyskał tytuł Specjalisty Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W 2018 roku ukończył szkolenie specjalizacyjne z zakresu Transplantologii Klinicznej.
W latach 2004-2017 pracował jako straszy asystent w I Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie a od 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Kierownika tego oddziału. Koordynator i współtwórca Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej w Krakowie. Członek zespołu ds. mechanicznego wspomagania krążenia. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji oraz doniesień zjazdowych. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz European Society of Anaesthesiology.
W Uniestetice kwalifikuje Pacjentów chirurgii plastycznej do znieczulenia, dba o bezbolesny przebieg operacji oraz wczesny okres pooperacyjny.
W 2013 otrzymał nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za wyróżniający wynik egzaminu specjalizacyjnego z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W 2015 otrzymał nagrodę zespołową Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym a w 2018 nagrodę zespołową Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w medycynie.
Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, stażach i sympozjach zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci.

Rejestracja
Covid-19 Sprawdź!