Rejestracja
Mediraty

Profilaktyczna Mastektomia

W dobie intensywnego rozwoju technik diagnostycznych, pacjentki obarczone genetycznym ryzykiem raka piersi mają możliwość wcześniejszego zdiagnozowania predyspozycji wystąpienia choroby dzięki diagnostyce genetycznej. Wiemy już, że w przypadku wystąpienia mutacji BRCA1 lub BRCA2 ryzyko wystąpienia raka piersi jest bardzo wysokie , dlatego też takie pacjentki coraz częściej poddają się operacji profilaktycznej mastektomii, zanim wystąpi choroba. U tych pacjentek najlepszą opcją terapeutyczną jest mastektomia oszczędzająca kompleks otoczka-brodawka z jednoczasową rekonstrukcją przy pomocy implantu. Operacja polega na usunięciu całego gruczołu wraz tkanką tłuszczową z pozostawienie skóry piersi oraz brodawki sutkowej, w tak powstałą lożę po usunięciu gruczołu wkładany jest implant. Blizna jest zazwyczaj umieszczona w fałdzie podsutkowym. Efekt estetyczny jest bardzo dobry, a pacjentka może czuć się bezpieczniejsza, choć nadal musi pozostawać pod ścisłą kontrolą onkologiczną, ponieważ mastektomia profilaktyczna nie daje 100% pewności zapobieżenia wystąpienia raka piersi lecz znamiennie je obniża.